Đã đến lúc phải tách đôi Đảng Cộng Sản ở Việt Nam chưa ?

đối lập và thống nhấtTheo như tình hình diễn biến của Hội nghị trung ương 6 và 7 do đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam diễn ra trong đầu năm 2013 cho thấy có nhiều điểm đáng để suy nghĩ.
 
Đầu tiên, ở Hội nghị trung ương 6 cho thấy có chuyện phân hóa rõ ràng làm 2 nhóm trong 14 vị ở bộ không bộ – bộ chính trị – quyết định sinh mạng quốc gia dân tộc. Khi trong diễn văn bế mạc của ông tổng bí thư đảng cho thấy, số đông muốn kỷ luật một vị, nhưng 175 ủy viên trung ương lại có tới 129 vị không đồng ý kỷ luật vị này. Và ông đã khóc khi đọc diễn văn bế mạc, xin nhận khuyết điểm tự kiểm điểm vì mình đã làm mất đoàn kết trong đảng cầm quyền.
 
Đến Hội nghị trung ương 7, hai vị ủy viên trung ương đã được chính ông tổng bí thư đề bạt và bổ nhiệm vào 2 vị trí mà chắc chắn phải được bầu vào ủy viên bộ chính trị – là ông Nguyễn Bá Thanh ở vị trí trưởng ban nội chính và ông Vương Đình Huệ ở vị trí trưởng ban kinh tế trung ương đảng – nhưng khi đem ra bầu ở 175 ủy viên trung ương thì 2 vị này không đạt được phiếu, mà lại xuất hiện ông Nguyễn Thiện Nhân đượng kiêm phó thủ tướng văn thể du, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân đượng kiêm phó chủ tịch quốc hội đắc cử vào bộ chính trị.
 
Qua đó, quan điểm của các tầng lớp trí thức Việt có 2 luồng đánh giá về chuyện phân hóa trong nội bộ đảng cầm quyền, đã chia làm hai phái.
 
Quan điểm đa số thì cho là 2 phái này là, phái bảo thủ do ông tổng bí thư đảng cầm đầu, vẫn còn giữ ý thức hệ đơn nguyên, sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất, trong tình hình kinh tế và chính trị Việt đang có nguy cơ sụp đổ. Phái còn lại là phái Lợi Ích do ông thủ tướng cầm đầu, chủ trương thay đổi chính trị để phù hợp với nền kinh tế đã chuyển đổi trong 27 năm đổi mới, mà chính trị chưa theo kịp.
 
Quan điểm thiểu số thì cho là chính số đông các ủy viên trung ương ủng hộ phái ông thủ tướng thì đi ngược lại phái Bảo Thủ ý thức hệ đã lỗi thời, hòng đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, chứ không phải là phái Lợi Ích. Và chính phái Bảo Thủ mới là phái đi theo lợi ích của đảng đứng trên lợi ích của dân tộc và tổ quốc.
 
Riêng tôi, nếu nhìn vấn đề khách quan thì, hiện trong đảng cộng sản đang có 2 quan điểm rõ ràng là, Bảo Thủ và Cấp Tiến, đúng hơn là Bảo Thủ và Lợi Ích. Và mâu thuẩn trong đảng cộng sản ở Việt Nam đã đến lúc là mâu thuẩn đối kháng, chứ không còn là mâu thuẩn còn có thể thống nhất được nữa. Điều này rất nguy hiểm cho cả tổ quốc, dân tộc Việt Nam.
 

Nước Mỹ tuy non trẻ trong lịch sử thành lập, nhưng ngay từ những ngày đầu lập quốc, các Quốc Phụ của nước Mỹ đã hình thành 2 trường phái chính trị khác nhau. Cộng Hòa đại diện cho phái Bảo Thủ trong con đường phát triển trong tương lai. Dân Chủ đại diện cho trường phái Cấp Tiến trong con đường điều hành đất nước. Tuy là 2 trường phái có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng 2 trường phái này có một điểm chung là đưa nước Mỹ trở thành một quốc gia số 1 toàn cầu, nhờ vào họ biết áp dụng tốt quy luật mâu thuẩn và thống nhất của các mặt đối lập trong triết học. Đảng chỉ là tấm bình phong trong tranh cử. Sau thắng cử đảng rút ra sau hậu trường và những nhân vật kiệt xuất thắng cử lo chuyện điều hành đất nước, vì đảng ở Mỹ là trường phái chứ không phải đạo như các đảng cộng sản. Dù đảng nào cầm quyền điều hành nước Mỹ cũng vì mục tiêu chung là một nước Mỹ hùng cường. Và họ đã làm nên được điều này chỉ sau 168 năm lập quốc- 1776 đến 1944 – khi Hiệp định Bretton Woods do hơn 70 quốc gia đồng thuận Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu, mà tôi đã viết cho Tạp Chí Tia Sáng qua nhiều bài trong năm 2010.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của đảng cộng sản độc tôn ở Việt Nam đã 83 năm. Ngày nay mới manh nha hình thành 2 trường phái, bảo thủ và cấp tiến, chỉ khác nhau ở quan điểm về việc đặt lợi ích của đảng và lợi ích của dân tộc. Đảng cộng sản đang nắm cả chính trị, quân sự và kinh tế đất nước trong 38 năm sau thống nhất. Hiện tình đất nước chưa có một tổ chức hoặc đảng phái nào khác có thể đủ khả năng về sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm để có thể tranh giành quyền điều hành đất nước Việt.

Như vậy, có nên chăng phải bắt đầu công việc tách đôi đảng cộng sản thành ra 2 đảng bảo thủ và đảng cấp tiến, đồng thời thay đổi quan niệm, đặt lợi ích tổ quốc và dân tộc lên trên lợi ích của đảng, trong điều hành đất nước Việt? Vì đây là xu thế thời đại và nguyện vọng của toàn dân mà ai cũng dễ dàng thấy rõ. Và làm như thế, chỉ có lợi cho đảng cộng sản đang cầm quyền hiện nay, mà không có gì bất lợi.

Trong lúc đang tiến hành sửa đổi hiến pháp 1992, và các cuộc họp quốc hội sắp tới để hiến định một thay đổi chính trị cho phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, thiết nghĩ, một dự án lớn tách đôi đảng cộng sản thành hai đảng là một bức thiết cần nên làm. Chỉ có thế mới có một nền chính trị động mà ổn định, để giúp cho kinh tế nước Việt hùng cường, và người dân có cơm no áo ấm, đất nước Việt mới có độc lập tự do thực sự.

Nguồn: Bs Hồ Hải´ Blog  10h33′ ngày thứ Hai, 13/5/2013

Những nhận xét trên Blog và Facebook của Bs Hồ Hải:

Nguyễn Hữu Quý11:13 Ngày 13 tháng 5 năm 2013

Thực ra, không ai trong Đảng hiện nay có can đảm đề nghị tách đảng ra làm 2, mà chỉ có giới trí thức và giới Blogger (như bác Hải chẳng hạn).
Trong bài bác viết: Và mâu thuẩn trong đảng cộng sản ở Việt Nam đã đến lúc là mâu thuẩn đối kháng, chứ không còn là mâu thuẩn còn có thể thống nhất được nữa. Điều này rất nguy hiểm cho cả tổ quốc, dân tộc Việt Nam.
Tôi thì nghĩ ngược lại: Nếu mâu thẫu đối kháng đã hình thành trong Đảng, thì việc Đảng CSVN hiện nay sẽ tách ra làm 2 sẽ là một hiện thực. Tạm gọi là phái Bảo thủ (Đảng 1-theo ý đồ của TQ) và phái Nhóm lợi ích (Đảng 2-ông Dũng). Trong 2 cái Đảng này, nếu buộc phải chọn, thì rõ ràng, ta sẽ chọn Đảng 2. Từ Đảng 2 này, do nó cởi mở hơn, và tiếp theo sẽ hình thành nên nhiều Đảng khác.
Lâu nay tôi hay ủng hộ ông Dũng làm “một cuộc cách mạng” là xuất phát từ suy nghĩ này.
Ủng hộ bài viết của bác Hải, như tựa đề bác đặt cho bài viết!

training_mode11:51 Ngày 13 tháng 5 năm 2013

xem xem lòng yêu nước của các vị trên cao có đủ lớn để vượt qua lòng yêu đảng hay không đã -,-

Hồ Hải12:24 Ngày 13 tháng 5 năm 2013

Các bạn đừng nhầm lẫn đảng cộng sản ở Việt Nam mà đánh đồng thành đảng cộng sản Việt Nam nhé. Việt Nam là nước Việt Nam, còn đảng cộng sản chỉ là 1 nhóm tập hợp của dân tộc Việt Nam. Nên đừng bao giờ viết đảng cộng sản Việt Nam, mà phải viết là, đảng cộng sản ở Việt Nam nhen. 

Dong Nguyen Chủ nghĩa hình thức! Cải lương, bác ạ! Chúng nó sẽ đấu đá nhau vì cái gì? Vì quyền lực, hay vì nhân dân? 
Nói chung dân mình hèn từ trong trứng hèn ra, nó đè mình, bóp cho gần ngạt thở, thay vì bóp dái nó cho nó chết thì lại mong nó nới lỏng ngón tay ở yết hầu mình, cho rằng như thế là được rồi.
Con cháu nó nhìn vào cái thời này, nó sẽ không hiểu là cha ông nó sao lại hèn thế.

Vũ Hồng Phong Ý kiến quá hay ! Trong tình hình hiện nay cũng như suy ngẫm về bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Đây là con đường ôn hoà nhất, ít đổ máu nhất. Khi leo lên lưng cọp thì con đường này chỉ cho họ cách xuống 1 cách từ từ và cũng không đẩy họ vào con đường cực đoan khi họ có súng. Từ từ mà chuyển đổi nhé !

Dong Nguyen Xời! họ mà muốn xuống thì dễ ợt, vấn đề là không những không xuống, còn muốn “muôn năm” ngồi trên đầu trên cổ nhân dân ông ạ.

Vũ Hồng Phong @ Anh Dong Nguyen ơi ! em có thách kẹo họ cũng ko dám xuống, khi họ đã ở trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng thì họ rất sợ, nhưng họ không giải thoát được chữ sợ đó. Họ liền tu theo mật tông. Cách của bác Hải chỉ cho họ cách giải quyết vấn đề ở bên Đời đó..Đó là cách làm 1 của trí thức với các hôn quân. Để cả Dân và Đảng đều win-win anh à !

Bach Duong em ko nghĩ là nếu họ thay đổi như anh nói sẽ tốt lên, vì bản chất cs ko bao giờ có thể thay đổi đc, chỉ có xóa bỏ và làm lại từ đầu.

Dong Nguyen Vấn đề chính, cốt tử của đảng hiện nay đó là nó không phải là một đảng chính trị đúng nghĩa. Nó là tập hợp của những kẻ làm kinh tế bằng một thứ quyền lực tưởng như là chính trị. Vậy thì, sẽ không có cấp tiến hay bảo thủ, không có tả hay hữu, vì nếu bây giờ hỏi về chính trị thì bọn họ mù mờ, không biết mình là ai, là gì nếu nhìn từ góc độ chính trị.
Với tình trạng ấy có tách được bằng con đường thỏa hiệp không?  Đây là một bầy thú tranh mồi, không phải đảng chính trị với các xu hướng khác nhau và có những nhà họat động thuần chính trị.

Hồ Hải Cứ tách ra cái đã, còn việc đối lập nhau sẽ tự động mỗi bên làm tốt nhiệm vụ mình thì dân theo. Lúc đó mỗi bên sẽ biết phải làm chính trị như thế nào là tốt nhất. Cứ còn ngồi chung thì việc tranh ăn là tất yếu vì chả có ai đối lập cả. Hiểu chửa? 🙂

Vũ Hồng Phong Em lại nghĩ rằng những vấn đề chúng ta bàn ở đây họ đều hiểu cả. Cái chính là có ai đủ tâm và tầm để đưa ra những ý kiến hay hội đủ thiên thời-địa lợi-nhân hoà giúp họ chuyển đổi hay không thôi. Ai chẳng muốn lưu danh sử sách nhưng vấn đề là đủ bản lĩnh và biết lắng nghe cao nhân chỉ dạy. hihihi

Dong Nguyen Ai bảo đảm là sau khi tách ra họ sẽ cạnh tranh bằng năng lực phục vụ nhân dân? Năng lực ấy có hay không? Và, với kỹ năng hiện tại thì họ sẽ chơi đòn bẩn với nhau là chính, cái đó quá quen. 
Tóm lại là một đảng phải có tôn chỉ mục đích của mình, mà tôn chỉ ấy phải là THẬT, hai đảng ấy sẽ là đảng Mác và một là LÊ chăng? Họ sẽ lại giành nhau cái danh xưng Cộng sản (cao đẹp) để lừa nhân dân tiếp tục thôi bác ạ.

Tri Huynh Cứ tách rồi tính tiếp bạn Dong Nguyen ui

Dong Nguyen Nói lý thuyết cho vui thôi chứ tách thế nào mà tách.
Đảng, với các cơ sở kinh tài, với các nguồn thu to, trụ sở lớn…chỉ cần có lệnh “Chia” một phát là lao vào cắn nhau, một bộ phận thì tranh thủ mang về nhà…
Bàn cho vui thôi, cái thế hiện nay không cho phép bọn họ thừa nhận sự biến chất.

Dong Nguyen Những gì Hồ Chí Minh nói, họ giả bộ “học tập làm theo” mị dân, lừa dân thế thôi chứ có theo không, có thực hiện không? Hồ Chí Minh còn thế, Hồ Hải là cái gì mà phải nghe, he he.

Vũ Hồng Phong Hihi, những gì Bác Hải nói đó là chân lý khách quan dựa trên tư duy logic, sự từng trải và các kiến thức về đông tây kim cổ nhé. Với em, em không thần tượng ai cả. Chỉ hằng ngày học bác về tư duy và cách nhận thức chân lý khách quan thôi. Và em mong các quan sẽ thực hiện để dân bớt khổ. Chúc vui nhé anh Dong Nguyen !

Hồ Hải HCM chủ trương độc đảng mà Dong Nguyen?

Dong Nguyen Không, là những vấn đề khác cơ, về dân, về chíng quyền, về cán bộ…đám đảng ngày nay lấy HCM ra làm bung xung, chứ những bài học của ông ấy có ai thèm đếm xỉa?
Em nhớ là dưới thời HCM thì vẫn là đa đảng, chỉ sau 1976 mới thôi.

Hồ Hải Chả nói láo thôi, chả là nguyên nhân của mọi nguyên nhân nước mình hôm nay tàn mạt đấy Dong Nguyen. Hồi chả mần chủ tịt đởng, chủ tịt lước chả còn ỉa lên hiến phớp của chả để mần Nhân văn Giai Phẩm, còn cải cách ruộng đất hổng thấy sao? Đừng nên nghe chả nói nhen. Hehehe,

Minh Hương Bài rất hay, đã gửi cho báo quốc hội, chắc họ không dám đăng nhưng chắc dám đọc

Hồ Hải Cảm ơn chị Minh Hương nhiều lắm. Chúng mình chỉ ráng cố gắng làm được cái gì tốt nhất để dân tộc này bớt điêu linh.

Công Dân Tự Do tôi nghĩ chia tách đảng csvn làm hai nhóm Bảo thủ và Cấp tiến hay Bảo thủ và Lợi ích thì không phản ánh đúng bản chất các phe phái trong đảng csvn hiện nay. Thực chất cả hai bè phái này đều là các phe LỢI ÍCH cả, chỉ có phương thức chúng sử dụng là khác nhaui, một đằng là sử dụng hệ thống pháp luật triệt tiêu chống đối, ngu dân cộng búa liềm để toàn trị, một đằng là sử dụng bổng lộc mua chuộc tay chân, cộng búa liềm để toàn trị, hình thức sau thì lôi kéo được nhiều lũ ăn theo hơn nhưng bản chất của cả hai phe thì đều là áp bức bóc lột và tàn bạo với dân, vì vậy csvn có tách làm hai phe thì người dân cũng ko được hưởng lợi gì bởi cái lá chắn điều 4 Hiến pháp đảng lãnh đạo đã đảm bảo cho cả bè lũ bám vào cái phao đó đứng trên toàn dân rồi, chỉ có phá bỏ điều 4 Hiến pháp thì mới phá được cái gông cùm tròng vào cổ nhân dân.

Nguyễn Long Kim Một ý kiến rất hay và tối ưu trong giai đoạn hiện nay khi mà cái đảng chó chết không chịu bị tiêu diệt thì cần bị phân hóa để TRÁNH ĐỘC TÀI để có lợi cho nhân dân. Hoan hô bác Hồ Hải

Vạn Tùng bác viết bài hay ,nhưng hiện tai e khó ai cũng có bộ lòng tạpvà nhìn đồng tiền bằng mắt

Công Dân Tự Do mình nhất trí với Vạn Tùng, mâu thuẫn tự nhiên, đối kháng thì mới thúc đẩy phát triển, còn csvn là mâu thuẫn trong một thể thống nhất thì ko bao giờ thúc đẩy phát triển mà ngược lại, “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”, dân sẽ một cổ hai tròng, ko khác thời phong kiến thực dân đâu các bác ạ.

Hồ Hải Đường nào cũng đến La Mã, những đòi hỏi bức thiết của tình hình quốc tế và trong nước sẽ đẩy đến việc tách đôi thôi. Nếu không tách đôi thì sụp đổ và tự giết nhau. Chọn cách nào?

Advertisement

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s