Công Bố Sáng Lập NHÓM THỨ-BA

NHÓM THỨ-BA

nguyen-dac-kien

Công Bố Sáng Lập

 

Các thành viên Nhóm Thứ-Ba là những con người:

– Trung thực.
– Có ý chí hùng dũng.
– Có tinh thần phiêu lưu, đam mê khám phá những chân trời mới.

Các thành viên Nhóm Thứ-Ba nguyện hành động vì mục tiêu:

– Bảo vệ tính phi tổ chức, phi cấp bậc của Nhóm, sự độc lập tự chủ của cá nhân.
– Bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tự do biểu đạt.
– Bảo vệ sự đa nguyên tư tưởng, đa dạng văn hoá, ngôn ngữ.
– Chống chiến tranh.
– Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học.

Điều kiện để làm thành viên Nhóm Thứ-Ba:

– Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo đều có thể là thành viên Nhóm Thứ-Ba nếu thừa nhận và tôn trọng các giá trị Nhóm hướng tới.

Cách thức để trở thành thành viên Nhóm Thứ-Ba:

– Bất cứ ai nếu tự xét thấy mình đủ điều kiện làm thành viên Nhóm thì có quyền tự công bố mình là thành viên. Việc công bố có thể thực hiện dưới mọi hình thức biểu đạt, miễn là có thể thông tin cho cộng đồng biết và thừa nhận.

Một người sẽ tự mất tư cách thành viên nếu:

– Hành động ngược lại những giá trị mà Nhóm Thứ-Ba đã công bố. Cộng đồng sẽ phán xét tư cách thành viên của mỗi người căn cứ trên những tiêu chuẩn Nhóm đã công bố.
– Việc vi phạm tư cách thành viên của mỗi cá nhân chỉ loại bỏ chính cá nhân đó khỏi Nhóm, không ảnh hưởng đến các giá trị Nhóm Thứ-Ba hướng tới.
– Thành viên có thể tự công bố hủy tư cách thành viên nếu thấy mình không còn phù hợp với Nhóm.
– Thành viên đã mất tư cách hoặc đã công bố hủy tư cách thành viên có thể công bố tư cách thành viên trở lại nếu xét thấy đủ tư cách ở thời điểm công bố.

Nguyên tắc tổ chức của Nhóm Thứ-Ba:

– Nhóm Thứ-Ba là nhóm không có tổ chức, không phân cấp bậc. Tất cả thành viên của Nhóm Thứ-Ba tuyệt đối bình đẳng với nhau, không phân thứ bậc, kể cả với người sáng lập. Mọi thành viên của Nhóm phải tự chịu trách nhiệm và có trách nhiệm tuyệt đối với tư cách thành viên Nhóm của mình.
– Không một thành viên nào của nhóm được nhân danh Nhóm Thứ-Ba áp đặt quyền lực bạo lực lên thành viên khác. Không thành viên nào được quyền tước đoạt tư cách thành viên Nhóm của người khác.
– Nhóm khuyến khích các thành viên liên kết với nhau, thực hiện các mục tiêu chung. Khi liên kết với nhau, cơ cấu tổ chức nếu có của các nhóm con do các thành viên tự thoả thuận, chỉ có giá trị trong hoạt động của nhóm con, không ảnh hưởng đến nguyên tắc phi tổ chức, phi cấp bậc của nhóm.

Phương thức phổ biến các giá trị của Nhóm Thứ-Ba:

– Mọi thành viên Nhóm được khuyến khích phổ biến các giá trị của Nhóm dưới mọi hình thức không vi phạm các tiêu chí của Nhóm.
– Mọi thành viên được khuyến khích nghiên cứu, phát triển, phổ biến nội hàm các giá trị Nhóm hướng tới.

Biểu tượng Nhóm Thứ-Ba:

– Biểu tượng ký hiệu của Nhóm Thứ-Ba là hình bàn tay trái với ngón cái đè lên móng ngón út, ba ngón còn lại xoè ra tạo thành chữ W.
– Con vật biểu tượng của Nhóm Thứ-Ba là: Sư Tử.
– Hoa biểu tượng của Nhóm Thứ-Ba là: Hoa Đại Trắng.
– Chữ cái biểu tượng của Nhóm Thứ-Ba là chữ: W.
– Chữ số biểu tượng của Nhóm Thứ-Ba là số: 3
– Mọi thành viên đều được mang biểu tượng Nhóm Thứ-Ba và được gán biểu tượng Nhóm cho các sản phẩm của mình, nếu tự xét thấy sản phẩm đó phù hợp với các tiêu chí Nhóm.
– Biểu tượng Nhóm có giá trị độc lập, tự thân chứa đựng các giá trị Nhóm đã công bố. Nếu một người hay một vật phẩm mang biểu tượng Nhóm Thứ-Ba lại có giá trị ngược lại với các giá trị Nhóm hướng tới thì tự thân biểu tượng gán với người hay vật phẩm đó vô giá trị.

Đây là bản công bố nguyên thủy của Nhóm Thứ-Ba. Công bố ngày 20/05/2013

Người sáng lập

Advertisement

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s