Ký ức tuổi thơ: Nội tôi

Image_C6_49-L

Ông Nội tôi hồi xưa đẹp trai sáng láng nhất vùng. Ông cưới bà tôi cũng là thôn nữ công dung ngôn hạnh tiếng lành đồn xa. Gặp buổi nhiễu nhương, ông gia nhập Việt Minh đánh Pháp lúc còn rất trẻ. Ông bị tay quan Tây phục kích giết chết trên nhánh sông Vàm Cỏ lúc chừng năm hăm bốn hăm lăm tuổi, để lại cho bà Nội tôi hai đứa con thơ, là Ba tôi lúc chừng hai tuổi, và cô tôi còn trong bụng bầu. Bà Nội giận nên lấy tên tay quan Pháp mà đặt tên Ba tôi, để nhắc mối thù xưa. Tiếp tục đọc

Advertisement

Tự truyện: Mảnh đời nhìn lại

Thụyvi 

hình thụyvi“ Lộ diệc vũ trùng trung chi nhất…”

Con người ta khi đã có một quảng đời dằng dặc khổ đau, một quảng đời dằng dặc ưu phiền… Đáng lẽ không nên ngoái đầu nhìn lại. Bởi vui vẻ thì hiếm hoi, còn chuỗi ngày cơ khổ thì dài vô tận. Cũng như muốn nói về nó, cũng không thể nói hết một lần, chỉ còn cách kể lại những biến cố chính bằng chút chữ nghĩa với tất cả xúc động cùng tâm tình, ý tưởng… Tiếp tục đọc