Nhật ký dân đen 05: Đứng ngoài chính trị

Đào Hiếu

dung-ngoai-chinh-tri-02Tôi có thể đứng ngoài một căn phòng (vì nó dơ dáy), hoặc đứng ngoài một trận đá bóng (vì tôi không thích) nhưng tôi không thể đứng ngoài chính trị. Tiếp tục đọc

Advertisement

Bắc Kỳ 9 nút là gì ?

NH_Route_9.svgNhững người Bắc di cư  được gọi là “Bắc Kỳ 9 nút”, số 9 là do 2 con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số “54″.

Nếu phải nói rõ thêm, Bắc Kỳ 9 nút là gì, thì xin thưa, đó là những người Bắc chưa bị nhiễm độc Cộng sản, với tổng số khoảng gần một triệu người, di cư vào Nam trong thời gian 300 ngày theo quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ  1954. Tiếp tục đọc