Bài hát cho Uyên – Khang: ” Tôi Thấy Em “

Nhạc sĩ Trúc Hồ

NguyenPhuongUyen-DinhNguyenKha05-danlambao (1)Nhạc phẩm Tôi Thấy Em do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác sau phiên tòa xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Bài hát được lấy ý thơ từ một bài thơ của tác giả Hạ Huyên gởi đăng trên Blog Dân Làm Báo, do nhạc sĩ Trúc Hồ tình cờ đọc được trong khi đang tìm đọc tin tức về phiên tòa. (http://danlambaovn.blogspot.com/2013/…)

Tiếp tục đọc

Lãnh đạo Việt Nam ngày xưa: Ngoại ngữ và kỹ năng diễn thuyết

Obama

Lớp lãnh đạo cả hai phe Quốc – Cộng ngày trước tiếng Tây tiếng U như gió, lớp ngày nay tiếng có tiếng không…  Vậy là sau mấy chục năm giải phóng  hóa ra đi thụt lùi à ?

Mời xem: Tiếp tục đọc