Trần Quốc Toản bị bắt

Ts. Nguyễn Hưng Quốc

485428_666344520058965_544700259_nNghe tin quân Nguyên vượt qua biên giới tấn công Việt Nam, chiếm hết đảo này sang đảo khác, lòng Hoài văn hầu Trần Quốc Toản nóng như lửa đốt. Khi biết tin vua triệu tập cuộc hội nghị ở Bình Than, chưa kịp ăn uống gì cả, Trần Quốc Toản chụp lấy trái cam trên bàn rồi nhảy lên ngựa phóng như bay đến dự. Tiếp tục đọc

Toàn là những thằng hèn !

300px-AngstMấy hôm rồi theo dõi ” Con đường Việt Nam” , bức xúc thiếu điều muốn… bức nút. Nên tại hạ đây có đôi lời muốn thưa:

( Cũng tại bởi vì xem nhiều phim lạ, nên tại hạ cũng bị nhiễm chút đỉnh ngôn ngữ  lạ. Cáo lỗi. )

Đại ca Lee Thang Long  có lời kêu gọi xôm tụ vậy mà nỡ lòng nào các quí vị lại nghi ngờ rồi qui chụp ngươi ta là này là nọ…

Kính thưa… các kiểu… Tiếp tục đọc