Nhà cầm quyền rơi vào sai lầm cực kì nguy hiểm

Âu Dương Thệ

VRNs (21.05.2014) – Sài Gòn –

140520014Sự phá sản trong chính sách Trung quốc chứng minh sự sai lầm cực kì nguy hiểm của nhóm cầm đầu chế độ toàn trị.

– Đòi quyền tuyệt đối thì phải nhận trách nhiệm tuyệt đối!

– Trung ương đảng chỉ được nghe nhưng không được thảo luận!

– Các hành động xâm lấn biến biển Đông thành cái ao của Trung quốc!

Những nguyên do nào dẫn tới phá sản trong chính sách Trung quốc ?

Tiếp tục đọc