Nhãn quan im lặng

Phạm Chí Dũng

Ruhe-Stille-Meditation-on-the-Beach-a27405223Chính trị luôn có những điều tế nhị và không phải luôn cần được tiết lộ. Sau đối thoại nhân quyền, thái độ im lặng của người Mỹ và của cả Hà Nội đang trở nên một đối trọng sâu thẫm, đối mặt với kiểu cách lớn tiếng không cần che giấu của Bắc Kinh. Tiếp tục đọc