TPP hay khúc quanh Việt – Mỹ?

BBC tiếng Việt

Phạm Chí Dũng

Gửi cho BBC từ Sài Gòn

Cập nhật: 06:57 GMT – thứ hai, 15 tháng 4, 2013

BBC

Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể được khởi đầu từ tinh thần hòa giải, nhưng phải là một sự hòa giải thực chất chứ không phải bóng gió quanh co.

Nhân tố nào đang cần và còn thực sự mong đợi về một cuộc hòa giải không bình thường như thế? Tiếp tục đọc