Đôi dòng suy nghĩ: Tại sao Dân Trí người Việt bị coi là thấp ?

970601_250038281841289_279931524_nCó nhiều người mượn câu ngạn ngữ  Tây phương để nói về tình hình Dân Trí nước Việt Nam rằng: ” Dân nào, chính phủ đó “, để giải thích tình trạng băng hoại về đạo đức, ý thức con người Việt Nam hiện nay.

Tôi cho rằng gán ghép đó không chỉ là sai lầm, mà cần nên đặt vấn đề ngược lại, đặt biệt là ở Việt Nam, là: ” Chính phủ nào, dân đó “.

Bởi lẽ, trong một đất nước dân chủ, nếu một giống dân vì hạn chế nào đó bởi lý do không hiểu được mà không thể ngóc đầu so vai với những giống dân đầy kiêu hãnh với lịch sử khá hào hùng lấy ví dụ như dân Đức, dân Pháp…, thì điều đó có thể đúng.

Nhưng. Với một chữ NHƯNG rất lớn khi đề cập câu ” Dân nào, chính phủ đó ” với Việt Nam. Vì những lý do rất đơn giản như sau: Đọc tiếp