Chiều nay lịch sử gọi tên em*

NguyenPhuongUyen-NguyenKha-trongdong-Hochiminh-danlambao

NguyenPhuongUyen-toaxu-danlambao

Phương Uyên một Nguyên Kha em là một

Dịu dàng nhìn đất nước dõi theo em

Em hiên ngang đứng thẳng trước bên thềm

Áo tà trắng còn tên trường tên lớp Tiếp tục đọc

Advertisement

Tường thuật phiên tòa 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An

PU và NKXin xem chi tiết tại Dân Làm Báo !!!

Ôi ước gì Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam đều được như hai cháu!
Để gìn giữ giang sơn gấm vóc của Hùng Vương đã trải bốn ngàn năm

Ôi giá có một Đinh Bộ Lĩnh oai hùng có thể dẹp hết phe này, phái nọ

Để đòi lại Hoàng-Trường Sa và Biển Đông ngàn thương

Cho đất mẹ Việt Nam!

Hà Nội, 16/5/2013
Ts. Đặng Huy Văn