Phải theo đuổi chiến lược Chống Trung Quốc!

Florence Knightingal

970723_438788662883004_1436075209_nTrong dư luận lề trái, chủ đề chống Trung Quốc dường như đang bị lãng quên. Mới đây, nước ta hứng chịu bốn động thái xâm lược liên tiếp chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Nhưng tất cả những khiêu khích trắng trợn đó dường như không gợi lên được một con sóng nào trong dư luận đối lập. Cộng đồng bé nhỏ này còn đang bận rộn tíu tít với việc chửi Nick Vujicic, đoán mò về Trương Duy Nhất, và xây các tượng đài anh thư. Người ta không rủ lòng cho chủ đề biển đảo lấy một bài viết, chứ đừng nói đến một cuộc biểu tình. Trong xu hướng thời trang yêu nước của năm nay, dường như chuyện biển đảo đã hết mốt. Tiếp tục đọc