Tâm sự với con – viết cho Nguyễn Đắc Kiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Không ai yêu con bằng Cha Mẹ. Chính vì thế, vì không muốn tương lai của con và cả thế hệ trẻ như con phải sống trong tăm tối u mê, nên Bố phải nói lên những điều như thế. Tiếp tục đọc

Advertisement