Thư cho Ba trong tù: Gởi Ba Ngô Hào*

Ngô Minh Tâm
Ông Ngô Hào tại phiên tòa sơ thẩm ở Phú Yên

Ông Ngô Hào tại phiên tòa sơ thẩm ở Phú Yên

Kính thưa Ba,

Hôm nay, sau đúng 1 ngày họ xử Ba vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 vì những lý do hết sức vô căn cứ và phiến diện mà nhà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa đã áp đặt cho Ba, bắt Ba phải ở tù 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Đọc tiếp