Đến lượt thủ tướng phản công

Phạm Nhật Bình – Lê Vĩnh Sun

Trong dung sangTrung tuần tháng 5, triêu tập QH, và 19/6, bỏ phiếu cả chủ tịch lẫn thủ tướng…Còn hiện nay, đỉnh cao đang họp…Thấy gì qua những “tín hiệu” sóng ngầm, lời đồn đoán…râm ran khắp các quàn trà, cafe , bắt đầu từ vụ thanh tra đất đai 3.400 tỷ của cụ Bá… rồi đến 1.400 tỷ tiển thuế phải thu nộp bổ sung của Ciputra HN dưới thời bí thư Trọng với câu ca vể các đỉnh cao cấp thành phố : ” Giầu như Phú, lú như Trọng, tham như Nghiêm, tiêu tiền như Triệu ” … xin mời coi: Tiếp tục đọc