Thông báo công khai từ bỏ Đảng

Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên

Theo Diễn đàn XHDS

Ra khỏi ĐảngLời bình: Sẽ đến lúc Nhân Dân nên xem xét lại tư cách của người xin ra khỏi Đảng CSVN. Chỉ những người có sự phấn đấu tốt, trong sạch… mới cho ra, trở về với nhân dân. Những kẻ cơ hội, tham nhũng… cứ nhốt lại trong Đảng, chờ ngày phán xét. Tiếp tục đọc

Advertisement