Nguyễn Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng

Bạch Diện Thư Sinh

NHÂN ĐỌC BÀI “GẶP LẠI BẠN CŨ”

vcm_s_kf_m160_160x106Mới đây, tôi được thiên hạ gửi cho đọc bài Gặp Lại Bạn Cũ của một tác giả hải ngoại.

Ngay đầu bài, tác giả nói ông có nhiều bạn. Trong số đó, có hai người bạn đặc biệt là Nguyễn Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng Tiếp tục đọc
Advertisement