Đi Mỹ về… tay không

Nguyễn Ngọc Bích

130725164406_truong_tan_sang_464x261_ap_nocreditThế là xong! Ông Trương Tấn Sang xin… và cũng được Tổng-thống Obama cho gặp hôm thứ Năm 25/7/2013 ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng tính-cách lụp chụp của chuyến đi này đã làm cho mọi sự vỡ lở. Tiếp tục đọc