Thêm một phiên tòa ô nhục

Đàn Chim Việt

BùiHằngHMT: Bản án sơ thẩm từ 2 đến 3 năm cho ba nhà hoạt động dân sự  vì tội „ gây rối trật tự công cộng „ phải chăng là món quà dâng lên các „đồng chí tốt“ Trung Cộng trong chuyến thăm TQ của  Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư ĐCS VN  Lê Hồng Anh với tư cách đặc phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng ?… Nhằm xoa dịu, khẳng định lần nữa tình đồng chí gắn bó keo sơn của ĐCS VN đối với CS Trung Quốc, bất chấp nguy cơ lệ thuộc và mất nước ?  Đọc tiếp