THƯ GỬI THẾ HỆ ĐI TRƯỚC VÀ CẢ THẾ HỆ ĐANG ĐI CÙNG TÔI

Kts. Nguyễn Việt Triều

csa-bron-freedom“Chúng ta đã đủ lớn để làm chủ vận mạng mình, làm chủ đất nước. Đã đến lúc chúng ta yêu cầu những kẻ bề trên ứng xử công bằng và văn minh, chúng ta cần gửi những thông điệp mạnh mẽ đến những kẻ đang tư lợi cá nhân dựa trên sự hy sinh và lao động của dân tộc. Chúng ta cần họ hoặc làm tốt hơn, hoặc họ buộc phải chấp nhận quy luật của sự đào thải…” Tiếp tục đọc