Vì sao gây bạo động ở Bình Dương?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

gửi cho BBC từ TP HCM

BBCKhông ai nói ai, nhưng hầu hết người Việt khi nhìn thấy những dòng tin, những hình ảnh bạo động xảy ra ở Bình Dương vào chiều ngày 13/5 đều bàng hoàng và tin rằng nội dung đó không thể là mình, đó không thể là tính cách đúng của người Việt, ít nhất là vào lúc này.

Tiếp tục đọc

Advertisement