Ý kiến với bài viết của nữ nhà văn Phạm Thị Hoài về thanh niên Nguyễn Đắc Kiên

fireNgày 28.02.2013

Đôi lời thưa cùng cô, với một suy nghĩ của lớp thanh niên cũng cùng thế hệ bạn Kiên.

Có những người tạm gọi là „ vô danh“  nhưng biết  đâu chừng sẽ làm được nên chuyện lớn . Mà những „cây đa cây đề“ mãi đến 38 năm qua đã thu được kết quả gì cho nền dân chủ dân tộc Việt chưa,  thưa cô ? Tiếp tục đọc

Advertisement