Phở Sài Gòn xưa và nay

Nạc mỡ nữa làm chi, em nghĩ đã chín rồi, đừng nói với em câu tái giá !
    Muối tiêu không đáng ngại, lão thấy còn gân chán, hãy vui cùng lão miếng gầu dai !!!

PhởTác giả:  Phan Nghị

Tiếp tục đọc