Tề Thiên Đại Thánh đến nước Vệ: Lý Sơn biển đảo

Hồi thứ năm: Lý Sơn biển đảo

704866Nhắc đến đoạn Tề Thiên Đại Thánh ta nóng lòng hóa thành con cá kình phóng băng băng đến Lý Sơn đảo để tìm hiểu thực hư. Trên đường lúc ngài chỉ còn cách Lý Sơn đảo của nước Vệ độ chừng 119 hải lý thì hiện rõ mồn một một cột sắt dài, tợ như cây thiết bảng Như Ý biết biến hóa to nhỏ của ngài, đang xoáy ào ào vào đáy biển như muốn hút hết tinh khí cả biển Đông. Tiếp tục đọc

Advertisement