Tề Thiên Đại Thánh đến nước Vệ: Đông Hải Long Cung

Hồi thứ tư: Đông Hải Long Cung

412_vanhoa_tethien copy ***

Nhắc đến Đại Thánh sợ “xanh đít… khỉ”  nên độn thổ trốn lũ khuyển binh một hồi lâu. Ngài trồi lên một ngôi miếu hoành tráng như một cung điện. Chễm chệ kẻ hầu người hạ trên cao là một tay bụng phệ như Thần Tài. Ngài đảo một vòng lại thấy ghi “ Thổ Địa miếu “. Té ra  tay Thổ Địa này nhờ cơn sốt địa ốc đất gì cũng bán, nên được bọn Cò đất cung phụng mập ú nhìn như Thần Tài. Tiếp tục đọc

Advertisement

Tề Thiên Đại Thánh đến nước Vệ: Văn Giang huyện lỵ

Hồi thứ ba: Văn Giang huyện lỵ

412_vanhoa_tethien copy***

Qua hôm sau đã hết Jetlag, Đại Thánh nhớ đến nhiệm vụ Ngọc Hoàng giao phó bèn cưỡi mây xuôi gió bay về mạn Bắc. Đến một nơi thấy phong cảnh hữu tình, xa xa  là núi non trùng điệp, thấp thoáng là biển cả mênh mông, lọt thỏm là  ruộng vườn tươi tốt. Ngài nhủ thầm đây là chốn  bình an. Tiếp tục đọc

Tề Thiên Đại Thánh đến nước Vệ: Đại Thánh xuống trần

Hồi thứ nhì: Đại Thánh xuống trần

412_vanhoa_tethien copy ***

 Đại Thánh đáp xuống… sân bay nước Vệ. Lắc mình một cái lập tức biến từ  khỉ đột Tôn Ngộ Không thành một Việt Kiều sáng láng. Bước tới cửa Hải Quan, anh nhân viên mặt mày nghiêm trọng như Quan Công cất tiếng hỏi: Tiếp tục đọc