Hãy lớn lên đi chàng trai Việt

Tặng con trai Trần Minh Hoàng

Trần Chấn Uy

Sửa Trần Quốc Toản

“Ba mươi tám tuổi vẫn còn teen…

Bao năm tuổi chẵn mới gọi già ?

Sống lâu thêm nhục nhìn nhân thế

Đất nước hoang tàn miệng nín thinh

Nhớ thuở trước

Thánh Gióng lên ba nhổ tre đuổi giặc

Quốc Toản mười lăm không được dự Diên Hồng

Hận tuổi nhỏ hào hùng không giúp được cha ông

quả cam bóp nát

thích lên tay „ Sát Thát „

quyết một lòng gìn giữ non sông…”  ( Huỳnh Minh Tú ) Tiếp tục đọc

Advertisement