Nhưng chim đã gãy cánh.

Người Buôn Gió

1468761_550772638345336_1698614054_nKhi tôi chết hãy đem tôi ra biển 
Đời lưu vong không cả một ngôi mồ 
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã 
Hồn không đi, sao trở lại quê nhà

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển 
Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi 
Bên kia biển là quê hương tôi đó 
Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì 

(Trích thơ Nhà thơ Du Tử Lê – Nhạc sĩ Việt Dzũng phổ nhạc sang tiếng Anh) – BTV Đọc tiếp