Tướng Võ Nguyên Giáp, như tôi từng biết

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo quân đội Bùi Tín.

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo quân đội Bùi Tín.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời ngày 4/10/2013, quá tuổi 102, (đến 25-8-2011 là tròn trăm tuổi).

Tiếp tục đọc

Lãnh đạo Việt Nam ngày xưa: Ngoại ngữ và kỹ năng diễn thuyết

Obama

Lớp lãnh đạo cả hai phe Quốc – Cộng ngày trước tiếng Tây tiếng U như gió, lớp ngày nay tiếng có tiếng không…  Vậy là sau mấy chục năm giải phóng  hóa ra đi thụt lùi à ?

Mời xem: Tiếp tục đọc